Ocenenia iDempiere

Sme radi že Vás môžeme priebežne informovať o oceneniach, ktoré získava iDempiere ako najlepší open source ERP projekt.