Spolupráca s Masarykovou univerzitou

23.5. prebehlo stetnutie na pôde Masarykovej univerzity v Brne.

V laboratóriu servisných systémov sa tam primárne venujú ADempiere ERP&CRM. 

Stretnutie prebehlo za účasti :

  • Redhuan D. Oon - Red1 (Malajzia) , zakladateľ projektu ADempiere aj iDempiere. Guru a vizionár.
  • Michal Žilinčár (Zitec s.r.o.), zástupca Československej aliancie na podporu ADempiere.
  • Doc. Pitner, člen strategické rady CERITU
  • Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. ,Service Science, Management and Engineering Programme Coordinator
  • Ing. Igor Krnáč , doktorant na Muni

 

 Diskutovali sa možnosti rozšírenia spolupráce medzi univerzitou a projektom iDempiere (ADempiere+OSGi). Red1 predstavil víziu budúcnosti ADempiere na frameworku OSGi. Zaújmavé boli tiež informácie o budovaní eko-systému okolo projektu. Ako postupne jednotlivé univerzity hlavne zatial v Ázii zakomponóvajú ADempiere do svojich štúdijných programov. Študenti získavajú skúsenosti pri práci s medzinárodným projektom postavenom na moderných technológiách.